Gdański Wysokolotny na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza-Kielce 2016

W dniach 30 - 31. 01. 2016 roku w halach Targowych w Kielcach , odbyła się po raz piąty kolejna Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zorganizowana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza przy udziale Targów Kielce podczas którego Polski związek obchodził swój srebrny jubileusz 25 lecia .

Trzeba zaznaczyć ,że również w tym roku padł kolejny rekord ponieważ zaprezentowanych zostało ponad 7000 eksponatów do oceny sędziowskiej oraz około 8000 zwierząt w wolierach.

Najliczniej prezentowaną rasą gołębi był w tym roku King  (224 sztuki) a drugą w kolejności był  Gdański Wysokolotny w ilości 199 sztuk. Co cieszy nas ogromnie tym bardziej ,że Gdańskich było więcej niż w zeszłym roku. Trzecią najliczniej wystawianą rasą był Karier zaprezentowany w ilości 184 sztuki.

W tak licznej stawce gołębi Mistrzostwo Polski zdobył Ryszard Bielawski  z I kolekcją ocenioną na 381 pkt. z Klubu Sokoła Gdańskiego

  I wicemistrzem Polski został  Bogdan Miśkurka z II kolekcją ocenioną na 380 pkt. z ZKHGGW

II wicemistrzem Polski został Marcin Zadęcki  z III kolekcją ocenioną na 378 pkt. z ZKHGGW

W stawce  199 gołębi nie mogło obyć się bez wyróżnień i tytułów i tak oto zwycięzcą w rasie został gdański w kolorze białym  oceniony na 96 pkt. z hodowli Bogdana Miśkurki  z  ZKHGGW

Kolejne 3 gołębie zostały wyróżnione w rasie.

 Były to :  

Czarny z hodowli Ryszarda Bielawskiego  z Klubu Sokoła Gdańskiego oceniony na 96 pkt.

 Biały z hodowli Andrzeja Bujaka z Klubu Sokoła Gdańskiego oceniony na 95 pkt.

Czarny z hodowli Bogdana Miśkurki z ZKHGGW 95 pkt.

Warto dodać ,że zaprezentowana stawka gołębi była na wysokim poziomie  i widoczny jest progres w rozwoju tej rasy w Polsce oraz zmniejszające się różnice pomiędzy odmianami barwnymi. Tradycyjnie jak co roku ocena sędziów wzbudziła wiele emocji a gołębie w rysunkach zostały ocenione bardzo źle co widać po przyznanych tytułach i wyróżnieniach ( prym wiodły tu gołębie białe i czarne i tu pozwolę sobie zacytować Pana Jerzego Szawiela „ które są najłatwiejsze w hodowli”). Tak surowa ocena  jest sprzeczna z polityką obydwu Polskich klubów Gdańskich działających w Polsce i wbrew idei szkoleń dla sędziów podczas których omawiane były odmiany barwne i sędziowie mieli brać pod uwagę skalę trudności w hodowli gołębi trudnych odmian barwnych aby surową oceną nie zniechęcać hodowców do ich hodowania. Niestety tak się stało wbrew wspólnym przekonaniom i obranemu kierunkowi środowiska hodowców naszej rasy.

Mamy nadzieję ,że z tej wystawy zostaną wyciągnięte daleko idące wnioski i sędziowie , którzy nie czują odmian barwnych nie będą delegowani do ich  oceny w przyszłości gdyż w perspektywie organizacji VI Europejskiej Wystawy Gdańskiego Wysokolotnego ,która odbędzie się w tym roku w Gdańsku w dniach 10-11 grudnia postawiłoby to nas w bardzo niekorzystnym świetle jako organizatorów tego wielkiego święta jakim zapewne będzie ta wystawa.

Wśród wszystkich gołębi liczba ocen w zakresie 93-96 punktów  była na następującym poziomie:

96 pkt .-2 szt. ( biały i czarny)

95 pkt -10  szt. (6 czarnych , 2 białe , 1 jasny mazer , 1 żółty)

94 pkt -31 szt. ( 13 białych 6 czarnych , 3 jasne mazry, 2 żółte , 2 czerwone, 1 ciemny mazer, 1 sroka, 1 tiger, 1 płowy i 1 niebieski)

93 pkt - 50 szt. (13 białych , 11 czarnych , 11 gołębi z pasami, 6 zółtych, 4 sroki, 4 szymle, 2 jasne mazry, 1 ciemny mazer i 1 czerwony)

Hodowcy gdańskich zaprezentowali następujące odmiany barwne:

I grupa gołębie Jednobarwne

Białe 34 sztuki zaprezentowane prze następujących hodowców: Olszewski Adam, Bogdan Miśkurka , Polewacz Andrzej, Bujak Andrzej Szczepański Eugeniusz, Każmierczak Zenon ,  W tej odmianie barwnej było kilka naprawdę ładnych  gołębi było niestety też kilka sztuk o słabym pokroju i z kaczym dziobem i takie gołębie powinny być wyeliminowane z hodowli. Najwyżej oceniony gołąb uzyskał  96 pkt. i pochodził z hodowli Bogdana Miśkurki zostając Zwycięzca w rasie. Dodatkowo biały z hodowli Andrzeja Bujaka  został również Wyróżniony w Rasie zdobywając 95 punktów.

 Żółty 17 sztuk co jak na tą odmianę barwną to naprawdę świetny wynik gdyż w zeszłym roku było ich zaledwie 7 sztuk tą odmianę barwną  zaprezentowali następujący hodowcy Tomasz Strzelkowski, Zygmunt Formella , Andrzej Polewacz oraz  Marcin Zadęcki . Były to gołębie bardzo ładne w kolorze i budowie na ładnych głowach trzeba jednak popracować jeszcze nad strukturami upierzenia. Najwyżej ocenionym gołębiem był żółty  95 pkt. z hodowli Marcina Zadęckiego.

 Czerwony sztuk 11 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców Labuda Alfons , Andrzej Polewacz oraz Marcin Zadęcki. Wśród tej stawki były gołębie bardzo dobre jak i średnie w dalszym ciągu trzeba pracować nad głowa i ogonami oraz jednolitym kolorem . Najwyżej ocenionymi gołębiem były dwa czerwone z hodowli Alfonas Labudy  , które uzyskały po 94 punkty.

 Czarny 35 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Olszewski Adam, Bogdan Miśkurka,  Piór Eugeniusz,  Marcin Zadęcki, Bielawski Ryszard i Labuda Alfons . Były to gołębie  , ładne w kolorze ale trochę przykrótkie w głowach i nie wszystkie miały prawidłową postawę. Nie zmienia to jednak faktu ,że stawka była wyrównana .Najwyżej ocenionym gołębiem był czarny( 96 pkt.) z hodowli Ryszarda Bielawskiego , który dodatkowo został wyróżniony w rasie podobnie jak czarny z hodowli Bogdana Miśkurki , który uzyskał 95 punktów i również został wyróżniony w rasie.

 II Grupa gołębi w rysunkach

Jasny mazer 17 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Adam Olszewski , Bujak Andrzej , Andrzej Wilamowski , Formella Zygmunt, Szczepański Eugeniusz, Bogdan Miśkurka , Andrzej Polewacz.

 Tutaj podobnie jak w białych były gołębie bardzo ładne w pokroju, w koronach ale były też niestety gołębie z  nieprawidłowymi rysunkami i kaczymi dziobami i gołębie te powinno się wyeliminować z hodowli. Najwyżej ocenionym gołębiem był jasny mazer  (95 pkt.) z hodowli Eugeniusza Szczepańskiego. Był też 3-4 gołębie , które wyróżniały się w stawce i zostały bardzo źle ocenione ,co zgodnie przyznali hodowcy podczas spotkania przy klatkach co znacznie wypaczyło wyniki w tej odmianie barwnej

 Szymel  7 sztuk zaprezentowane przez Adama Olszewskiego i Andrzeja Wilamowskiego. Były to gołębie bardzo ładne pokrojowe jednak niestety ich ocena również pozostawiała wiele do życzenia

Ciemny mazer  8  sztuk zaprezentowana stawka robiła imponujące wrażenie . Były to gołębie o bardzo ładnych rysunkach i barwie i jak na trudny kolor naprawdę bardzo dobre  pokrojowo. Mazry te zaprezentował Darek Andrzejczak i Andrzej Polewacz.  Najwyżej ocenionym gołębiem ( 94 pkt. ) był ciemny mazer z hodowli Andrzeja Polewacza, Obiektywnie trzeba stwierdzić ,że gołębie te zostały skrzywdzone oceną sędziego .

 Sroka 20 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Darek Andrzejczak  Bujak Andrzej , Kowalczys Jan i Kowalczys Jędrzej , . Najwyżej ocenioną sroką w stawce była sroka z hodowli Panów Kowalczysów. Zaprezentowane były sroki czarne  niebieskie ,  czerwone i jako pokaz biało ogoniaste. Najwięcej pracy przed hodowcami w tej odmianie zdecydowanie jest przy poprawieniu pokroju gdyż w większości zaprezentowanych gołębi ich pokrój pozostawiał wiele do życzenia.

Tiger 4 sztuk zaprezentowane przez  Marcina Zadęckiego. Tigry były w kolorze żółtym i o tym jak rzadko występuję on w krajowych hodowlach świadczy liczba zaprezentowanych gołębi. Były to gołębie w niezłym rysunku , niezłe pokrojowo należy jednak popracować nad dziobami i poprawą ogonów. Najwyżej oceniony tiger uzyskał 94 punkty.

 

III Grupa gołębi pasiastych

 Niebieski 11 sztuk zaprezentowane przez następujących hodowców: Ryszard Bielawski i Marcin Zadęcki . Gołębie te były niezłe pokrojowo ale należy pracować nad ugruntowaniem barwy , dłuższą sylwetką i głową . Najwyżej ocenionym gołębiem w kolorze niebieskim ( 94 pkt ) pochodził z hodowli Ryszarda Bielawskiego.

Gołebie  żółto i czerwono płowe zostały zaprezentowane w ilości 16 sztuk   przez , Jędrzeja Kowalczysa oraz  Marcina Zadęckiego . W tym kolorze gdzie bardzo trudno o dobry materiał nawet w Niemczech cieszy rokroczny progres gdyż zaprezentowane gołębie miały ładne w miarę długie głowy ( już nie orzechowe) i miały choć nie wszystkie bardzo ładny pokrój . Niestety Pan sędzia był innego zdania i ocenił je bardzo źle.  W odmianie tej należy popracować nad strukturami upierzenia , czystością barwy oraz jasnym dziobem.

Ponad to Sławomir Wróbel jako pokaz zaprezentował 5 szt. Arlekinów ,oraz 5 srok białoogoniastych.

Na koniec chcemy przedstawić wyniki konkursu , który został rozegrany na wystawie w Kielcach o tytuł Mistrza Polski w odmianach barwnych , który wspólnie zorganizowały PKHSG oraz ZKHGGW 

Wyniki Konkursu Gołębi Rasy Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański o tytuł  Mistrza Polski w Odmianach Barwnych na 

                          Krajowa Wystawa – Kielce 2016 .

Odmiana Barwna

Zwycięzca

I Kolekcja

II Kolekcja

III Kolekcja

Białe

Miśkurka Bogdan

Miśkurka Bogdan

Bujak Andrzej

Każmierczak Zenon

Czarne

Bielwski Ryszard

Bielwski Ryszard

Olszewski Adam

Miśkurka Bogdan

Żółte

Zadęcki Marcin

Zadęcki Marcin

Polewacz Andrzej

Labuda Alfons

Mazery

Szczepański Eugeniusz

Wilamowski Andrzej

Bujak Andrzej

 

Sroki

Kowalczys Jan Jędrzej

Kowalczys Jan Jędrzej

Bujak Andrzej

Darek Andrzejczak

Pasiate

Bielwski Ryszard

Bielwski Ryszard

Marcin Zadęcki

Kowalczys Jan Jędrzej

 

2 -  grupa   Czarne                          

3 – grupa   Jednobarwne  ( Czerwone,  Żółte,  )

4 – grupa   Mazery  ( Jasne Mazery,  Ciemne Mazery,  Szymle, )

5 – grupa   Sroki

6 – grupa   Wielobarwne  (  Bunty, Tigry, Arlekiny ,Szeki  )

7 – grupa  Pasiate (  Niebieskie z pasami, Płowe, Grochowe)

8 –          grupa   kolory bez wzorca  ( POKAZ - Sroki biało ogoniaste, Krymki, Szpice )

Każda odmiana barwna w której ilość gołębi jest większa niż dwanaście sztuk i wystawiać ją będzie co najmniej trzech wystawców stanowić będzie odrębną grupę  do konkursu ( Ten podział ma na celu wyrównywanie szans hodowcom w rzadko występujących odmianach barwnych) .

 

Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz pogratulować wszystkim  hodowcom , którzy wzięli udział w Krajowej Wystawie , która jak zwykle była perfekcyjnie zorganizowana i jest naszym świętem. Mamy nadzieję ,że na kolejnej krajowej wystawie , która za rok również odbędzie się w Kielcach udział weźmie jeszcze większa liczba hodowców .Wcześniej jednak już dziś zapraszamy na Krajową Wystawę Gołębi Młodych  do Gdańska, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia a  w jej ramach odbędzie się VI Europejska Wystawa Gdańskiego Wysokolotnego i mam nadzieję ,że przyjadą na nią wszyscy czołowi hodowcy z Europy.

 

 

Zdjęcia i opracowanie: Marcin Zadęcki

 

 

FacebookTab